Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

CHWASZCZYNO – „KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJKA OTRZYMUJE – ZERO”

W dniu 02.08.2013 roku odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej w Żukowie, gdzie na wniosek Burmistrza Gminy Żukowo Pana Jerzego Żurawicza, Radni podjęli kolejną uchwałę o zmianach w Budżecie Gminy Żukowo na rok 2013. Liczyliśmy, że na tej sesji zostaną zaplanowane środki finansowe na wykonanie dokumentacji budowy ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Norwida w Chwaszczynie, lecz wcześniej Pan Janusz Płocki otrzymał pismo od Burmistrza Gminy Żukowo, zawierające informację o braku możliwości sfinansowania tej dokumentacji w roku bieżącym. Na spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy Pana Janusza Płockiego dnia 03.06.2013 roku Z-ca Burmistrza Pan Marek Trepczyk, jak i Kierownik Inwestycji Pan Wiesław Pałka zadeklarowali, że w przypadku oszczędności w wyniku przetargów środki te zostaną przekazane na wykonanie dokumentacji projektowej budowy w/w ulic w Naszej Miejscowości. Kwota potrzebna na wykonanie dokumentacji, to kwota około 60 000,00 zł. Chciałbym poinformować Mieszkańców, iż w podjętej uchwale budżetowej na tej sesji znalazły się dwa nowe zadania:

- Modernizacja drogi w Żukowie – 100 000,00 zł,

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Leźno-Lniska – 250 000,00 zł.

Dodatkowo dołożono do budowy boiska w Baninie – 410 000,00 zł. Został rozstrzygnięty również przetarg na rozbudowę Naszej Strażnicy OSP, na które to zadanie zaplanowano - 283 149,00 zł, zaś wykonawca wygrał w przetargu to zadanie za kwotę - 209 181,00 zł. Mamy więc oszczędności, które przy dobrej woli Burmistrza mogłyby być przekazane na wykonanie tej dokumentacji. A więc, kwota ponad 750 000,00 zł. została przekazana na inne miejscowości. Nasza Miejscowość, która odprowadza prawie najwięcej podatków do Budżetu Gminy Żukowo od osób fizycznych i prawnych traktowana jest jak - „Kura, która znosi złote jajka” w zamian otrzymuje prawie „zero” środków finansowych na inwestycje.