Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PIERWSZA GMINNA RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W środę 26.03.2014 roku w Urzędzie Gminy Żukowo spotkało się ponad 20 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Żukowo. Grupa inicjatywna pod przewodnictwem Pana Marka Świeczkowskieo już w grudniu 2013 roku powołała tymczasową Radę Organizacji Pozarządowych Gminy Żukowo, której celem było powołanie Gminnej Rady OP oraz wyłonienie Prezydium, które będzie wspólną reprezentacją organizacji działających na terenie Gminy oraz przyjęto regulamin Rady. W skład prezydium powołano 11 osób , które spośród siebie wybiorą przewodniczącego, zastępców i sekretarza na spotkaniu zaplanowanym na koniec kwietnia 2014 roku. Członkiem Rady OP może być przedstawiciel każdej organizacji działającej na terenie gminy. Kadencja wybranego Prezydium trwa 3 lata. Członkowstwo w Radzie jak i Prezydium jest całkowicie społeczne, nie ma również jakichkolwiek składek członkowskich. Do Prezydium Rady zostałem wybrany razem z członkami: Marek Świeczkowski, Ludwik Breza, Wojciech Kankowski, Katarzyna Byczkowska, Janusz Stoppa, Bogumiła Bistroń-Malek, Urszula Sobiecka, Grzegorz Tokarski, Leszek Kulesza, Michał Stencel. Jednym z pierwszych wniosków jakie przyjęto, było żądanie upublicznienia prac komisji opiniujących wnioski o dotacje z budżetu gminy oraz o przyjęcie jasnych i przejrzystych kryteriów oceny wniosków o granty gminne. Właśnie sprawy pozyskiwania środków na działalność OP z różnych źródeł zdominowały dyskusję na pierwszym zebraniu, członkowie organizacji przekazywali swoje doświadczenia i problemy z wnioskami dotacyjnymi i ich późniejszym rozliczaniem. Padały również wątpliwości, czy zawsze brane są przy rozpatrywaniu wniosków dotacyjnych względy czysto merytoryczne. W odpowiedziach inicjatorzy powołania Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych wyraźnie podkreślali, że między innymi dlatego powstała taka Rada aby ten stan zmienić, oraz aby organizacje miały swego rodzaju forum wymiany doświadczeń i aby OP były podmiotem, a nie przedmiotem w polityce władz samorządowych. Gośćmi Rady byli: Przedstawiciel Wojewódzkiej ROP Pan Tadeusz Podymiak oraz Pani Izabela Małycha Pełnomocnik Burmistrza Gminy Żukowo ds. Organizacji Pozarządowych.