Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DEMOKRACJA W WYKONANIU BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO I SEKRETARZA RADY SOŁECKIEJ CHWASZCZYNA

Po 21 dniach sekretarz Rady Sołeckiej Pan Mirosław Nowak przypomniał sobie o „TAJNYM” spotkaniu do którego doszło 9 lipca br. Spotkanie to odbyło się w remizie OSP w Chwaszczynie, a inicjatorem tego spotkania był właśnie sekretarz Rady Sołeckiej. Termin i miejsce spotkania sekretarz ustalił z Burmistrzem Gminy Żukowo Panem Jerzym Żurawiczem. Tematem spotkania było wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza i część Norwida w Chwaszczynie. Piszę świadomie „TAJNE”, gdyż sekretarz Rady Sołeckiej Pan Mirosław Nowak poinformował o spotkaniu tylko kilka osób z tych trzech ulic. Na spotkaniu ustalono kwestie związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczące usytuowania chodników, parkingów, progów zwalniających, odwodnienia,…. Dlaczego skoro mamy demokrację o tak ważnych decyzjach decydują tylko wybrane osoby i zostało ustalone to w tajemnicy?. Dziwne jest również to, iż bez wiedzy mieszkańców przy opracowaniu dokumentacji zostaną pominięte ulice: Słowackiego, Gałczyńskiego i Kochanowskiego. Pragnę przypomnieć, iż na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 22.05.2012 r. w Chwaszczynie w budynku szkoły na którym Burmistrz Pan Jerzy Żurawicz zadeklarował, że do końca 2012 roku zostanie wykonana koncepcja budowy ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Kochanowskiego i części ulicy Norwida, zaś w roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja projektowa. W związku z tym, że w budżecie gminy na roku 2013 nie uwzględniono wykonania dokumentacji budowy ulic, dnia 03.06.2013 roku odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Gminy Żukowo na którym był obecny Z-ca Burmistrza Gminy Pan Marek Trepczyk. Na spotkaniu Pan Marek Trepczyk zadeklarował wykonanie dokumentacji z oszczędności przetargowych a w szczególności z oszczędności z przetargu na budowę szkoły w Baninie. Mimo deklaracji w roku 2013 nie wykonano dokumentacji. W roku bieżącym sfinansowanie dokumentacji jest zaplanowane (kwota – 40 000,00 zł), ale tylko na ulice: Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza i część ulicy Norwida. Teraz wiadomo dlaczego spotkanie, które odbyło się 9 lipca było spotkaniem „TAJNYM”, ponieważ nie chciano aby na spotkaniu byli obecni mieszkańcy ulic: Gałczyńskiego, Słowackiego i Kochanowskiego, którzy nie dopuściliby do obcięcia zakresy wykonania dokumentacji o ich ulice. Dlaczego Burmistrz Pan Jerzy Żurawicz bez zgody mieszkańców obciął zakres zadania o ulice: Gałczyńskiego, Słowackiego i Kochanowskiego?. Zastanawiam się dlaczego Rada Sołecka, która powinna reprezentować całe Sołectwo dba tylko o wybrane interesy?. Dlaczego nie chce organizować spotkań z mieszkańcami?. Przecież w naszej miejscowości za obecnej kadencji Burmistrza Gminy Pana Jerzego Żurawicza nie ma żadnych poważanych inwestycji. Rada Sołecka powinna zabiegać o to, aby tych inwestycji było jak najwięcej a z drugiej strony godzi się na obcięcie zakresu wykonania dokumentacji o wymienione wyżej ulice. Czy Burmistrz liczy się z stanowiskiem Rady Sołeckiej?. Mam nadzieję, że doczekamy się odpowiedzi na powyższe pytania.