Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻUKOWO NA ROK 2015

W projekcie Budżetu Gminy Żukowo na rok 2015 przygotowanego przez poprzedniego Burmistrza Pana Jerzego Żurawicza zaplanowano następujące inwestycje dla Chwaszczyna i Tuchomia:

CHWASZCZYNO:

- Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno (ulice: Leśna, Podleśna, Wąska, Słoneczna): kwota – 2 672 701,91 zł,

- Budowa studni głębinowej w Chwaszczynie: kwota – 104 834,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie (ulice: Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Słowackiego): kwota – 200 000,00 zł,

- Budowa ulicy Mickiewicza w Chwaszczynie: kwota – 500 000,00 zł,

- Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie: kwota – 300 000,00 zł,

- Modernizacja ulicy Polnej w Chwaszczynie – wykonanie nawierzchni asfaltowej: kwota – 100 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynków szkół w: Chwaszczynie, Leźnie, Pępowie, Miszewie, Skrzeszewie i Tuchomiu – opracowanie dokumentacji projektowej: kwota 240 000,00 zł. (w tym na szkołę w Chwaszczynie - kwota około 50 000,00 zł).

Razem daje to kwotę – 3 927 535,91 zł.

Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych znajdują się zadania sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego, które łącznie zamykają się w kwocie – 103 352,68 zł.

Łącznie dla naszego sołectwa daje to kwotę – 4 030 888,59 zł.

TUCHOM:

- Rozbudowa szkoły podstawowej w Tuchomiu – wykonanie dokumentacji projektowej: kwota – 50 000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żukowo (dokumentacja ma również obejmować sołectwo Tuchom): kwota – 291 157,91 zł. (na sołectwo Tuchom – kwota około 100 000,00 zł).

Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych znajduje się zdanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego: kwota – 54 932,39 zł.

Łącznie dla sołectwa Tuchom jest to kwota – 204 932,39 zł.

W sumie na inwestycje w całej Gminie Żukowo zaplanowano kwotę 30 200 191,99 zł.

Mam nadzieję, że nasi radni: Pan Mirosław Nowak i Pan Jacek Fopke utrzymają kwotę 4 030 888,59 zł dla naszego sołectwa. Pragnę nadmienić, iż obecnie radni opiniują ten projekt Budżetu Gminy Żukowo, zaś wiążącą opinią będzie opinia Komisji Budżetu. Przewodniczącym tej komisji jest Pan Jacek Fopke, zaś członkami są Pan Mirosław Nowak i radny z Tuchomia Pan Stanisław Groth. W skład Komisji Budżetu wchodzi 5 radnych. Prawdopodobnie w styczniu Budżet Gminy Żukowo na rok 2015 ma być uchwalony.