Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

BUDŻET GMINY ŻUKOWO NA 2015 - UCHWALONY

W dniu dzisiejszym tj. 30.01.2015 roku Radni Gminy Żukowo uchwalili Budżet Gminy Żukowo na rok 2015. W podjętej uchwale Radni ustalili:

- dochody w wysokości – 114 378 337,73 zł,

- wydatki w wysokości – 126 253 762,41 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 11 875 424,68 zł są obligacje w wysokości 11 300 000,00 zł, pożyczka w wysokości 340 000,00 zł oraz część wolnych środków w wysokości 235 424,68 zł.

Na inwestycje Radni przeznaczyli kwotę w wysokości – 32 673 589,91 zł, w tym na nasze Sołectwo zaplanowano inwestycje ujęte w projekcie Budżetu Gminy Żukowo, z jedną poprawką, która uwzględnia dodatkowo zadanie pt. „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Mickiewicza w Chwaszczynie (działka nr 711/2): kwota - 55 000,00 zł.

Poniżej przedstawiam zadania, które również zostały ujęte w Budżecie Gminy Żukowo na rok 2015:

- Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno (ulice: Leśna, Podleśna, Wąska, Słoneczna): kwota – 2 672 701,91 zł, - przekazano plac budowy 27.01.2015 roku,

- Budowa studni głębinowej w Chwaszczynie: kwota – 104 834,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie (ulice: Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Słowackiego): kwota – 200 000,00 zł,

- Budowa ulicy Mickiewicza w Chwaszczynie: kwota – 500 000,00 zł,

- Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie: kwota – 300 000,00 zł,

- Modernizacja ulicy Polnej w Chwaszczynie – wykonanie nawierzchni asfaltowej: kwota – 100 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynków szkół w: Chwaszczynie, Leźnie, Pępowie, Miszewie, Skrzeszewie i Tuchomiu – opracowanie dokumentacji projektowej: kwota - 240 000,00 zł.

Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych znajdują się zadania sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego, które łącznie zamykają się w kwocie – 103 352,68 zł.