Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO OGŁOSIŁ KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI NA ROK 2016

Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 30.12.2105 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r. w obszarach:

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania – kwota 95 000,00 zł,

2. ochrony i promocji zdrowia – kwota 12 000,00 zł,

3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej – kwota 40 000,00 zł,

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 50 000,00 zł,

5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota 90 000,00 zł,

6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności – kwota 14 000,00 zł,

7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – kwota 28 000,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2016 roku do godz. 15:00 (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w danym zakresie tzn. jedną w zakresie edukacji, jedną w zakresie kultury itp.

Więcej na stronie www.kartuskipowiat.com.pl.