Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

NOWE USTALENIA DOTYCZĄCE WYJAZDU Z CENTRUM „LAWARO”

Otrzymałem odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisaną przez Z-cę Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów Pana Tomasza Milera. W odpowiedzi zarządca drogi, który zatwierdził taki wyjazd przyznaje się do błędu, gdyż w piśmie tym twierdzi, cytat: „W przypadku kolejki przed rondem wyjazd w lewo jest problematyczny ze względu na brak widoczności (widoczność ograniczają pojazdy)”. Jednocześnie informuje Powiat Kartuski, aby to powiat z własnych środków zrealizował zmianę organizacji ruchu, cytat: „Jako rozwiązanie problemu można zastosować lustro, ustawione po przeciwnej stronie niż wyjazd z centrum handlowego. Jednakże ustawienie lustra wymaga zmiany organizacji ruch co skutkuje wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych uzgodnień a także pozyskania środków na ich realizację. Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie informuje, iż nie posiada środków na opracowanie wymienionej dokumentacji, a także jej realizacji. W związku z czym zwracam się z prośbą do Państwa o rozważenie możliwości zrealizowania zadania”. W związku z powyższym poprosiłem o spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Panem Grzegorzem Stachowiakiem. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wice Starostę Pana Bogdana Łapę i odbyło się 21.10.2016 roku w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach. Ze względu iż, na spotkaniu nic nie ustalono poprosiłem o spotkanie w terenie przy wyjeździe z centrum handlowego w Chwaszczynie. Spotkania odbyło się w dniu 28.10.2016 roku w którym to oprócz Dyrektora ZDW Pana Grzegorza Stachowiaka udział wzięli: Pani Katarzyna Kościukiewicz – Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor ZDP Pan Andrzej Puzdrowski oraz mieszkańcy Chwaszczyna: Pani Helena J. i Pan Andrzej W. Po dłuższej dyskusji i wysłuchaniu uwag mieszkańców ustalono iż, zostaną rozważone takie propozycje: usunie się barierki po obu stronach wyjazdu aby poprawić widoczność, ustawi się lustro po drugiej stronie wyjazdu oraz zostanie naniesiona podwójna lina ciągła. Na powyższe ustalenia Powiat Kartuski ma otrzymać odpowiedź z Departament Infrastruktury UM. Chciałbym podkreślić iż osobą, która zatwierdziła i podpisała wyjazd w takim kształcie jest obecny Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Grzegorz Stachowiak. Mam nadzieję, że w celu poprawy bezpieczeństwa na wyjeździe z centrum handlowego przy Drodze Wojewódzkiej 218 zaproponowane zmiany zostaną zrealizowane.