Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„MINI OBWODNICE” CHWASZCZYNA

Na spotkaniu Burmistrza Gminy Żukowo z Mieszkańcami, które odbyło się 1 lutego zgłosiłem kilka propozycji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Naszym Sołectwie. W związku z cyklicznym zakorkowaniem Chwaszczyna i czasowym odstąpieniem od budowy Obwodnicy Metropolitalnej i Trasy Kaszubskiej oraz braku wskazania przez obecnie rządzących konkretnego terminu realizacji tych strategicznych inwestycji dla Naszej Gminy, zgłosiłem Burmistrzowi Panu Wojciechowi Kankowskiemu realizację takich zadań:

1. wspólnie z Wójtem Gminy Szemud Panem Ryszardem Kalkowskim doprowadzić do poprawy parametrów ul. Dobrzewińskiej – (wycinka drzew, poszerzenie nawierzchni asfaltowej, zniesienie tonażu) – droga przebiega przez Gminy Żukowo i Szemud – spowoduje to odciążenie ronda i zmniejszenie korków,

2. również z Wojtem Gminy Szemud doprowadzić do utwardzenia ul. Rewerenda na terenie Gminy Żukowo, jak i ul. Bojańskiej na terenie Gminy Szemud – drogi te spowodują również odciążenie ronda i zmniejszenie korków,

3. utwardzenie ul. Mickiewicza i Sobiesława do granicy z Miastem Gdańsk - drogi te spowodują również odciążenie ronda i zmniejszenie korków.

Uważam również, iż należałby utwardzić całą ul. Sambora do ul. Sobiesława. Obecnie ul. Sambora jest częściowo utwardzona płytami jumbo. Utwardzenie tej drogi również spowoduje odciążenie ronda i doprowadzi do zmniejszenie korków w Naszej Miejscowości. Moim zdaniem utwardzenie powyższych dróg poza odciążeniem centrum Chwaszczyna, zmniejszenia korków doprowadzi również do zorganizowanego ruchu pojazdów w przypadku sytuacji nadzwyczajnych: wypadki drogowe, zamknięcia Drogi Krajowej Nr. 20 – ul. Gdyńska jak i Drogi Wojewódzkiej Nr. 218 – ul. Oliwska. Utwardzone drogi będą Mini Obwodnicami Chwaszczyna. Dodatkowy aspekt przemawiający za realizacją zadań, to rozwój terenów znajdujących się wzdłuż tych dróg, co przełoży się na zwiększenie podatków do Budżetu Gminy Żukowo.