Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO OGŁOSIŁ KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2019

Zarząd Powiatu Kartuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. w zakresie:

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania – kwota 95 000,00 zł,

2. ochrony i promocji zdrowia – kwota 16 000,00 zł,

3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej – kwota 50 000,00 zł,

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 50 000,00 zł,

5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota 90 000,00 zł,

6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności – kwota 14 000,00 zł,

7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – kwota 25 000,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 15:30 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 lub przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej na stronie www.kartuskipowiat.com.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 82 70.